Pługi są narzędziami uprawowymi, które służą do przeprowadzania tzw. orki. Pługi złożone są najczęściej z jednego, bądź z kilku korpusów płużnych, z których każdy wyposażony jest w lemiesz, odcinający pasy ziemi od calizny oraz w odkładnicę, która przewraca i wrzuca odcięty wcześniej pas w wykonaną uprzednio bruzdę.

Głębokość wykonywanej orki może być różna, w zależności od oczekiwanych efektów i może wynosić od mniej więcej 5 cm, co nazywa się tzw. podorywką, nawet do ok. 30 cm, co ma miejsce najczęściej w orce przedzimowej. W związku z tym pługi dzieli się przede wszystkim ze względu na głębokość, na jakiej wykonują one orkę.

Pługi używane były prawdopodobnie już w czasach starożytnych, co potwierdzają rysunki, wykonane np. w irackim mieście Ur około 5500 lat temu. Na początku pługi były ciągnięte, dzięki wykorzystywaniu siły mięśni zwierząt, którymi były najczęściej woły, a potem również konie. W dzisiejszych czasach do tego celu używane są specjalne pojazdy mechaniczne, którymi są głównie ciągniki.