Agregaty przedsiewne są to inaczej urządzenia, które powstały dzięki specjalistycznemu połączeniu na stałe kilku różniących się od siebie części w jedną zaplanowaną całość. Proces ten nosi nazwę tzw. agregacji i ma on umożliwić prawidłowe wykonywanie wszystkich koniecznych prac, do których niezbędne jest użycie powstałego urządzenia.

Agregaty przedsiewne są bardzo ważnym elementem odpowiedniego przygotowania gleby pod zasiew, co ma decydujący wpływ na dalszy rozwój roślin i w znacznym stopniu wpływa na jakość uzyskanych plonów. Maszyny te zajmują się głównie wyrównywaniem, kruszeniem oraz spulchnianiem górnej warstwy ziemi uprawnej, zazwyczaj do głębokości ok. 10-12 cm.

Taki sposób uprawy umożliwia optymalne wykorzystywanie zarówno wód gruntowych podsiąkających od spodu, jak i wód powierzchniowych razem z powietrzem wchłanianych z góry. Agregaty przedsiewne to idealny sposób na przygotowanie gleby przed planowanym zasiewem oraz doskonała możliwość zaoszczędzenia czasu, ponieważ wszystko wykonywane jest szybko i sprawnie.