Agregaty ścierniskowe są to zespoły różnych urządzeń, które łączy się ze sobą na stałe, co umożliwia wykonywanie konkretnych zaplanowanych wcześniej prac. W ten właśnie sposób z kilku maszyn powstaje jedna, zupełnie nowa , maszyna robotnicza, która posiada zazwyczaj jedną wspólną obudowę oraz ten sam panel służący do sterowania pojazdem.

agregaty-scierniskowe-1

Agregaty ścierniskowe są zatem jednym całościowym urządzeniem, które powstało dzięki połączeniu różnorodnych części w procesie tak zwanej agregacji. Wykorzystywane są one najczęściej podczas pracy w gospodarstwach specjalizujących się w rolnictwie, ze względu na swoją dość wysoką użyteczność oraz niesamowitą funkcjonalność.

agregaty-scierniskowe-2

Agregaty ścierniskowe mają szerokie zastosowanie podczas wytwarzania energii elektrycznej jako główna siła napędowa wyznaczonego mechanizmu w sytuacjach, gdy dostęp do takich źródeł nie jest możliwy lub jest bardzo ograniczony, np. w czasie pracy na polu uprawnym lub innym obszarze, do którego nie można w inny sposób doprowadzić energii.

agregaty-scierniskowe-3