Ze względu na wysokie potrzeby uzyskiwania dość wysokich plonów, przy jak najmniejszych stratach jakościowych i ilościowych, wykorzystuje się w rolnictwie specjalne opryskiwacze. Ich zastosowanie sprawia, że ogromnie wzrasta wydajność całej produkcji, a straty związane np. z działaniem określonych szkodników są ograniczone są do minimum.

Opryskiwacze to urządzenia służące do ochronnego opryskiwania substancjami chemicznymi oraz nawożenia większości roślin uprawnych, które tego wymagają, a bardzo często również drzew i krzewów. Składają się one najczęściej z dopasowanego zbiornika na wykorzystywaną ciecz, specjalnej pompy oraz rozpylacza, który umożliwia łatwe, szybkie i dokładne spryskanie wymaganego terenu.

opryskiwacz

Opryskiwacze mogą być ręczne, stosowane zazwyczaj przy pracach na bardzo małych obszarach, natomiast o wiele częściej stosuje się opryskiwacze, które można odpowiednio umocować, np. do ciągników, dzięki czemu daną substancję może rozpylić na dość dużym terenie w bardzo krótkim czasie.