Prasy belujące.

Wednesday, August 13th, 2008

Prasy belujące są doskonałym przykładem maszyn rolniczych, służących do zbiorów słomy, siana, a także zielonki z pól uprawnych. W tym samym czasie następuje podbieranie i wiązanie danego materiału w specjalne bele. Prasy belujące mogą być również przymocowywane bezpośrednio do kombajnu poprzez przyczepianie lub zawieszanie.

Prasy belujące formują dostępny materiał w charakterystyczne bele w kształcie dużego walca. Proces ten odbywa się poprzez podbieranie do komory prasowania, następnie dzięki gumowym pasom, walkom lub innym odpowiednim rozwiązaniom następuje zwijanie całości oraz owijanie specjalnym sznurkiem lub siatką, co nadaje ostateczny, oczekiwany kształt wyprodukowanym belom, które ważą najczęściej od 0,5 do 1 tony.

Kolejnym etapem jest otwarcie tyłu maszyny i wyrzucenie powstałej już wcześniej beli. Jeżeli taka bela wykonana jest ze słomy lub z siana, to proces jej produkcji jest już zakończony, natomiast w przypadku zielonki wymagane jest dodatkowe, szczelne owinięcie hermetyczną folią.