Uprawy energetyczne.

Wednesday, August 6th, 2008

Uprawy energetyczne roślin mają na celu uzyskiwanie biomasy, która będzie użyteczna energetycznie, czyli podczas produkcji energii energetycznej, cieplnej, a także paliwa gazowego (tzw. biogazu). Ważną i chyba decydująca rzeczą jest fakt, że taka biomasa należy do odnawialnych źródeł energii, a więc ryzyko jej całkowitego zużycia bez możliwości dostarczenia nowych dawek po prostu nie istnieje.

Uprawy energetyczne nie są jednak stosowane podczas produkcji żywności, a roślinami które nadają się do takich celów są np. rośliny oleiste ( takie jak rzepak lub słonecznik), zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, itp. Uprawy energetyczne służą m.in. do produkcji biopaliwa i wykorzystywane są w wielu przedsiębiorstwach wytwarzających energię, np. w ciepłowniach, a przede wszystkim umożliwiają one rozwój gospodarczy kraju.