Gospodarka ekologiczna.

Monday, September 1st, 2008


We współczesnym świecie coraz większą uwagę zwraca się na zachowanie czystości na ziemi i jak najmniejsze zużywanie nieodnawialnych źródeł energii, takich jak np. węgiel kopalny czy ropa naftowa.

Gospodarka ekologiczna ma właśnie na celu ochronę planety prze zgubnym wpływem szkodliwych czynników, wytwarzanych m.in. podczas pracy maszyn rolniczych. Zaczęto więc szukać rozwiązań, które nie tylko pozwolą na zmniejszenie wydzielanych zanieczyszczeń do atmosfery, ale umożliwią bezpieczną produkcję niezbędnej energii.

Popularne stało się stosowanie biopaliwa, a uzyskiwanie energii w miarę możliwości dzięki np. turbinom wiatrowym lub wodnym.

Gospodarka ekologiczna to także produkcja żywności, która podczas uprawy nie została skażona głównie metalami ciężkimi powstającymi podczas stosowania niektórych maszyn.