Uprawy energetyczne.

Wednesday, August 6th, 2008

Uprawy energetyczne roślin mają na celu uzyskiwanie biomasy, która będzie użyteczna energetycznie, czyli podczas produkcji energii energetycznej, cieplnej, a także paliwa gazowego (tzw. biogazu). Ważną i chyba decydująca rzeczą jest fakt, że taka biomasa należy do odnawialnych źródeł energii, a więc ryzyko jej całkowitego zużycia bez możliwości dostarczenia nowych dawek po prostu nie istnieje.

Uprawy energetyczne nie są jednak stosowane podczas produkcji żywności, a roślinami które nadają się do takich celów są np. rośliny oleiste ( takie jak rzepak lub słonecznik), zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, itp. Uprawy energetyczne służą m.in. do produkcji biopaliwa i wykorzystywane są w wielu przedsiębiorstwach wytwarzających energię, np. w ciepłowniach, a przede wszystkim umożliwiają one rozwój gospodarczy kraju.

Eko-paliwa.

Friday, July 25th, 2008

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym ludzie zaczęli rozumieć, że nie mogą do woli wykorzystywać zasobów naturalnych, bo te już niedługo mogą się po prostu skończyć. Dlatego więc rozpoczęto badania naukowe, mające na celu odnalezienie innych źródeł energii, które byłyby nie tylko łatwe w pozyskiwaniu, ale nie niszczyłyby jednocześnie naszej planety. Dotychczasowe poszukiwania przyniosły częściowo zamierzone efekty, czyli tzw. Eko-paliwa.

Np. pojazdy z napędem na bioetanol (produkowany z roślin takich, jak zboża, trzcina cukrowa czy buraki cukrowe) przyczyniły się do znacznego zmniejszenia ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, który jest głównym powodem powstawania efektu cieplarnianego. Ekopaliwa są poza tym dużo tańsze od benzyn tradycyjnych, co brzmi bardzo zachęcająco dla wszystkich kierowców.