Przygotowanie gleby pod uprawę.

Tuesday, October 11th, 2011

Prawidłowe przygotowanie gleby pod uprawę powinno być pierwszym krokiem podczas planowania uprawy roślin, ponieważ to właśnie od gleby i jej odpowiedniej pielęgnacji w znacznej mierze zależy jakość uzyskiwanych plonów.

Podstawowym elementem powinna być fachowo wykonana orka, dzięki zastosowaniu specjalnych maszyn rolniczych, jakimi są m.in. pługi. Spulchnianie gleby, jej wyrównywanie, rozkruszanie i rozdrabnianie na pewno przyczyni się do uzyskania zamierzonych rezultatów.

Odpowiednio dobrane maszyny rolnicze z całą pewnością umożliwią dokładne wykonywanie wszystkich niezbędnych prac, co sprawi, że przygotowanie gleby pod uprawę oraz rozwój roślin będą przebiegać w sposób całkowicie prawidłowy.

Odpowiednie zabiegi wykonywane w celu podniesienia jakości gleby to dobra inwestycja w rozwój własnego gospodarstwa.

Prasy belujące.

Wednesday, August 13th, 2008

Prasy belujące są doskonałym przykładem maszyn rolniczych, służących do zbiorów słomy, siana, a także zielonki z pól uprawnych. W tym samym czasie następuje podbieranie i wiązanie danego materiału w specjalne bele. Prasy belujące mogą być również przymocowywane bezpośrednio do kombajnu poprzez przyczepianie lub zawieszanie.

Prasy belujące formują dostępny materiał w charakterystyczne bele w kształcie dużego walca. Proces ten odbywa się poprzez podbieranie do komory prasowania, następnie dzięki gumowym pasom, walkom lub innym odpowiednim rozwiązaniom następuje zwijanie całości oraz owijanie specjalnym sznurkiem lub siatką, co nadaje ostateczny, oczekiwany kształt wyprodukowanym belom, które ważą najczęściej od 0,5 do 1 tony.

Kolejnym etapem jest otwarcie tyłu maszyny i wyrzucenie powstałej już wcześniej beli. Jeżeli taka bela wykonana jest ze słomy lub z siana, to proces jej produkcji jest już zakończony, natomiast w przypadku zielonki wymagane jest dodatkowe, szczelne owinięcie hermetyczną folią.