Rośliny transgeniczne.

Monday, July 28th, 2008

Rośliny transgeniczne są to rośliny, które zostały poddane częściowej zmianie własnej informacji genetycznej w celu wyhodowania nowej odmiany o lepszych przystosowaniach i większej wydajności produkcyjnej.

Do takiej rośliny przenosi się fragment DNA innego organizmu, odpowiedzialnego za występowanie pożądanej cechy lub usuwa całkowicie gen, który odpowiada za cechy niechciane.

Rośliny transgeniczne mają stać się przede wszystkim odporne na środki ochrony roślin oraz na szkodniki, choroby i wszelkie inne zagrażające prawidłowemu rozwojowi czynniki.

Wprowadzone geny mogą również powodować przyśpieszony wzrost oraz wpłynąć na uzyskiwanie większej ilości plonów. Najbardziej rozpowszechnioną rośliną modyfikowaną jest soja, która ze względu na swoje wartości hodowana jest obecnie prawie na całym świecie.